021۸۸۱۷۳۹۷۰ info@pishrokaladarman.com

پیشرو کالا درمان

مشاوره،طراحی و تجهیز مراکز درمانی و بیمارستان ها

 

درباره شرکت پیشرو کالا درمان

کارشناسان و هیت مدیره شرکت پیشرو کالا درمان بیش از ۲۵ سال بصورت حرفه ای در حوزه تجهیزات پزشکی فعال بوده و شرکت را در سال ۱۳۸۱ با موضوعیت مشاوره طراحی و تجهیز مراکز درمانی  ثبت نمودند، و با عنایت و یاری یگانه قادر مطلق پروردگار مهربان ، همچنین کادری مجرب و متعهد توانستند رضایت و انتظار مشتریان خود را برآورده ساخته و درصد قابل توجهی ازنیازهای تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی کشور عزیزمان را تامین نمایند.
ماموریت اصلی ما مشاوره طراحی و تجهیز مراکز درمانی دولتی و خصوصی بوده که در این راستا و در طی فعالیتهای مستمر و خستگی ناپذیرسالهای اخیر کادر مجربمان  ، موجب توسعه تامین و توزیع تجهیزات پزشکی در بازار بزرگ ایران بویژه تجهیزات تصویربرداری ، قلبی ، جراحی عمومی و تخصصی گردیده است.
همچنین، شرکت ما همکاری های سطح بالایی با دیگر شرکت های برجسته در بازار ایجاد نموده و با آنها یک تعهد مداوم به منظور تفسیر و توسعه پروژه های فنی و مبادله همکاریهای علمی و بازرگانی ارزشمند بوجود آورده است. توانمندی کارشناسان این شرکت در جهت پیش بینی نیازها و خواسته های یک بازار بزرگ با ارزیابی مستمر، میوه این روابط و حضور ریشه ای قوی در زمینه های پزشکی به ویژه بخشهای تخصصی بوده است.
اخیرا شرکت پیشرو کالا درمان جهت توسعه فعالیتهای خود اقدام به سرمایه گذاری در خدمات دندانپزشکی نموده است که با انتخاب برندهای معتبر و شناخته شده فعالیت خود را گسترش دهد.

هدف اصلی شرکت پیشروکالادرمان ایجاد فضای تعامل در روابط بین الملل ، تا بتوانیم فضای جدیدی در بخش مهندسی پزشکی کشور بوجود آورده و کمک به امر مشاوره ، طراحی و تجهیز  مراکز درمانی کشور عزیزمان بصورت حرفه ای نماییم.

این شرکت با ارائه خدمات کنترل کیفی ،کالیبراسیون و نظارت بر پروژه های بیمارستانی در بخش های مشاوره ای ظام مهندسی شرکت از طریق بکار گیری فن آوری های نوین ، گسترش سطوح کارشناسی و آموزش های تخصصی منابع انسانی ، استفاده از روش های علمی و استاندارد های مدیریت پروژه برای تحویل به موقع و با کیفیت پروژه ها ،  ایجاد سیستم های ارزیابی رضایتمندی کارفرما ،  پایش ، اندازه گیری و کنترل مستمر مدیریت تضمین کیفیت با استفاده از آمارها و تحلیل های آماری به منظور دستیابی به بهبود مداوم عملکرد مراکز درمانی مسولیت خطیر خود را پیش خواهد برد.